Last update on .

Örebro universitet toppar en resultatlista över webbtillgänglighet för svenska universitet. Webbdirektivet kommer att omfatta alla webbplatser i offentlig sektor från 23 september 2018.

Webbdirektivet kommer att gälla som svensk lag från 23 september 2018. I tillägg till krav om webbtillgänglighet för offentliga webbplatser så säger direktivet att medlemsstaterna bör främja utbildning på webbtillgänglighet (punkt47).

Landets universitet kommer då att ha ett särskilt ansvar för att bidra med kompetens och med utbildningsprogram på området. WTKollen projektet utvecklar med stöd från PTS, ett testverktyg för att hitta tillgänglighetsavvikelser och göra det enklare att göra rätt. Vi har nu testat webbtillgängligheten till svenska universitet och finner att webbplatsen för Örebro universitet toppar listan medan Stockholm universitet har en längre väg att gå för att uppfylla kraven.

Både Webbdirektivet och WTKollen bygger på de internationella Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0. Den preliminära resultatlistan kan ge en indikation på avvikelser från direktivet. Indikationen är att betrakta som preliminär eftersom detaljerna i en metod för övervakning kommer att föreligga först 23 december (Artikel 8 i direktivet).

Mer om Webbdirektivet från PTS på https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

Det visar sig att det goda resultatet för Örebro universitet inte beror på någon tillfällighet. Deras webbkoordinatorer förklarar att:

“Tillgänglighet och hänsyn till WCAG har sedan 2001 varit en del i arbetet med Örebro universitets externa och interna webbplats. Det har också påverkat vilka kompetenser vi prioriterat när vi rekryterat systemutvecklare som ska arbeta med webbplatserna. Vi är idag ett team av webbkoordinatorer och systemutvecklare som alltid har tillgänglighetsfokus när vi utvecklar våra webbplatser.”

Du kan själv testa en webbsida med verktyget från WTKollen.

Pingbacks

Pingbacks are open.

Comments

Comments are closed.